Przedszkole Nr 5, Zsz 20, Zsz Nr 9, Szkoła Podstawowa

Lista szkół i placówek dydaktycznych alfabetycznie: