Czy przydatne?

Jaki adres dla kodu pocztowego 42-164?

Miasto: kłobucki gdzie jest?

Ulica: Poczta Parzymiechy, ul. Krzepicka 18 gdzie leży?

Jaki adres dla kodu 42-164?

Jaki kod pocztowy dla kłobucki?