Czy przydatne?

Herb miasta Wałcza

Miasto Wałcz: miasto powiatowe w woj. zachodniopomorskim, na Pojezierzu Wałeckim, nad jeziorami Raduń i Zamkowym. 27 600 mieszkańców. We wczesnym średniowieczu gród pomorski, XII w. włączony do Wielkopolski; prawa miejskie 1303, do XVIII w. używano nazw Wałcz i Arneskrone; XVII-XVIII w. jezuici prowadzili tu znaną z wysokiego poziomu nauczania szkołę, zw. Atenami Wałeckimi; w Polsce przedrozbiorowej Wałcz był siedzibą starostwa. Od 1772 w zaborze pruskim. W 1945 miasto silnie zniszczone podczas walk o przełamanie Wału Pomorskiego. Do 1945 urzędowa nazwa Deutsch Krone. Przemysł środków transportu (części rowerowe), spożywczy, materiałów budowlanych, drzewny, elektroniczny, wytwórnia pasz. Węzeł kolejowy. Barokowy budynek dawnej szkoły Jezuitów z końca XVII w., dwór z XVIII w., kościół z XIX w., domy z XVIII i XIX w. Muzeum. Ośrodek przygotowań olimpijskich. Wielki cmentarz wojenny z mogiłami 4500 polskich żołnierzy.

miasto Wałcz
miasto Wałcz

Województwo: zachodniopomorskie, Herby zachodniopomorskie


Miasto Wałcz herb

Informacje z Wałcza ludzie.