Czy przydatne?

Herb miasta Ujścia

Miasto Ujście: miasto w pow. pilskim, w woj. wielkopolskim, w Dolinie Środkowej Noteci, nad Notecią, naprzeciw ujścia Gwdy, na południe od Piły. 3900 mieszkańców. Znane od XI w.; prawa miejskie 1413; w 1655 pod Ujściem kapitulacja (bez walki) pospolitego ruszenia szlachty wielkopolskiej otworzyła Szwedom drogę w głąb Rzeczpospolitej. Huta szkła opakowaniowego. Kościoły z XIX/XX w., stacje kalwarii ("Kalwaria Wielkopolska", jedyna w Polsce Kalwaria Krwi Najświętszej Chrystusa).

miasto Ujście
miasto Ujście

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Ujście herb

Informacje z Ujścia ludzie.