Czy przydatne?

Herb miasta Sztumu

Miasto Sztum: miasto w pow. malborskim, w woj. pomorskim, na Pojezierzu Iławskim. 10 900 mieszkańców. Zał. w XIII w. przez Krzyżaków, na miejscu dawnego grodu Prusów; prawa miejskie 1416; w 1466-1722 w inkorporowanych do Rzeczpospolitej Prusach Królewskich, siedziba starostwa, miejsce obrad sejmików. Do 1945 Stuhm. Do 1975 miasto powiatowe w woj. gdańskim. Przemysł drzewny, maszynowy, spożywczy, odzieżowy. Duże więzienie. Zamek z XIV-XV w., kościoły z początku XVII w. i początku XIX w., pozostałości murów miejskich z XIV/XV w.

miasto Sztum
miasto Sztum

Województwo: pomorskie, Herby pomorskie


Miasto Sztum herb

Informacje z Sztumu ludzie.