Czy przydatne?

Herb miasta Szamotuł

Miasto Szamotuły: miasto powiatowe w woj. wielkopolskim, na Pojezierzu Poznańskim, nad Samą. 18 800 mieszkańców. Znane od XIII w. (w 1231 de Samotul); prawa miejskie przed 1383. Przemysł spożywczy (cukrowniczy, olejarski, młynarski), meblarski, wytwórnia pasz. Kościoły: gotycki pokolegiacki z XV w. i barokowy poreformacki z XVII w., zamek z XVI w. (przebudowany), park zamkowy. Muzeum. Wywodził się stąd Wacław z Szamotuł (ok. 1520-60), wybitny kompozytor epoki renesansu.

miasto Szamotuły
miasto Szamotuły

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Szamotuły herb

Informacje z Szamotuł ludzie.