Czy przydatne?

Herb miasta Świdnicy

Polska, miasto Świdnica: miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, na Równinie Świdnickiej, nad Bystrzycą. 65 100 mieszkańców. Znana od pierwszej połowy XIII w. (w 1239 Svidenicz, w 1245 Zvidnica); prawa miejskie przed 1267; 1291-1392 stolica księstwa piastowskiego; w XIV-XVI w. drugie po Wrocławiu, pod względem wielkości i zamożności, miasto Śląska, ważny ośrodek handlu (o zasięgu międzynarodowym) i rzemiosła; po zniszczeniach, jakie przyniosła wojna trzydziestoletnia, nie odzyskała już dawnego znaczenia. Do 1945 urzędowa nazwa Schweidnitz. Po II wojnie światowej (do 1992) jedna z głównych baz stacjonujących w Polsce wojsk sowieckich i (na zmianę z Legnicą) siedziba ich dowództwa. Przemysł precyzyjny, środków transportu (wagony kolejowe), elektrotechniczny, maszynowy (maszyny dla przemysłu cukrowniczego), włókienniczy, spożywczy, skórzany, materiałów budowlanych, meblarski. Węzeł kolejowy. Ośrodek turystyczny. Gotycki kościół parafialny z XIV-XVI w., szachulcowy ewangelicki Kościół Pokoju z XVII w., dawny zespół klasztorny Kapucynów z końca XVII w., zespół klasztorny Urszulanek z drugiej połowy XVIII w., ratusz z XVI-XIX w., dawne kolegium Jezuitów z drugiej połowy XVII w., pałac opatów lubiąskich z XVIII w., kamienice z XVI-XVIII w. Muzeum Dawnego Kupiectwa.

miasto Świdnica
miasto Świdnica

Województwo: dolnośląskie, Herby dolnośląskie

  • Dodano:
  • Autor:

Miasto ŚWIDNICA zwiedzanie. Czy warto do Świdnicy podróż. Wyjazd służbowy do Świdnicy. Zwiedzaj Świdnica geocache pobierz. Trasa do świdnica informacje.