Czy przydatne?

Herb miasta Sandomierza

Polska, miasto Sandomierz: miasto powiatowe w woj. świętokrzyskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej i Niziny Nadwiślańskiej, nad Wisłą. 27 400 mieszkańców. Ślady osadnictwa od neolitu, ciągłość od VII w., w IX w. gród, przy nim rozwinęła się osada targowo-rzemieślnicza; wzmiankowany przez Galla Anonima (w zapisie Zandomir), jako jeden z najznamienitszych polskich grodów; w XII-XIV w. stolica księstwa dzielnicowego; prawa miejskie przed 1227; zniszczony w 1241 i w 1259 przez Tatarów, ponownie lokowany w 1286; XIV-XVI w. rozkwit miasta jako ośrodka handlu; w Polsce przedrozbiorowej miasto wojewódzkie. Wielka huta szkła okiennego, stocznia rzeczna, wytwórnia części samochodowych, przemysł spożywczy, wytwórnia pasz. Węzeł drogowy. Siedziba diecezji Kościoła rzymskokatolickiego. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Wyższe Seminarium Duchowne, Instytut Teologiczny. Ośrodek turystyczny. Zespół urbanistyczno-architektoniczny z XII-XVIII w., w tym późnoromański zespół klasztorny Dominikanów z XIII w. z romańsko-gotyckim kościołem św. Jakuba, gotycka katedra z XIV-XVIII w., renesansowy ratusz z XVI-XVII w., gotycko-barokowy kościół św. Pawła z XV-XVII w., barokowe zespoły klasztorne Benedyktynek i Reformatów z XVII-XVIII w., gotycki tzw. Dom Długosza z XV w., późnorenesansowe dawne kolegium Jezuitów (Collegium Gostomianum) z początku XVII w., barokowe kamienice, późnogotycki zamek z XV-XVI w., fragmenty murów miejskich z XIV-XVI w. ze znaną gotycką Bramą Opatowską. Muzea. Pod miastem rozległe podziemia. W Sandomierzu urodził się Mikołaj Gomółka (ok. 1535-do 1591), najwybitniejszy polski kompozytor okresu renesansu. W okolicy malownicze wąwozy lessowe.

miasto Sandomierz
miasto Sandomierz

Województwo: świętokrzyskie, Herby świętokrzyskie

  • Dodano:
  • Autor:

Miasto SANDOMIERZ zwiedzanie. Czy warto do Sandomierza podróż. Wyjazd służbowy do Sandomierza. Zwiedzaj Sandomierz geocache pobierz. Trasa do sandomierz informacje.