Czy przydatne?

Herb miasta Rzepina

Miasto Rzepin: miasto w pow. słubickim, w woj. lubuskim, na Równinie Torzymskiej, nad Ilanką. 6300 mieszkańców. Prawa miejskie początek XIV w. Do 1945 Reppen. Przemysł spożywczy. Placówki odprawy granicznej. Ważny węzeł kolejowy. Kościół z XIII-XIV w.

miasto Rzepin
miasto Rzepin

Województwo: lubuskie, Herby lubuskie


Miasto Rzepin herb

Informacje z Rzepina ludzie.