Czy przydatne?

Herb miasta Różana

Miasto Różan: miasto w pow. makowskim, w woj. mazowieckim, na skraju Wysoczyzny Ciechanowskiej i Doliny Dolnej Narwi, nad Narwią, na wschód od Makowa Mazowieckiego. 2900 mieszkańców. Prawa miejskie w 1378-1869, ponownie w 1919; w Polsce przedrozbiorowej siedziba powiatu; podczas II wojny światowej zniszczony w 95%, po wojnie odbudowany. Niewielki przemysł. Ośrodek wypoczynkowy. Kościół z XVI w. (przebudowany na początku XX w. w stylu neogotyckim). Na wschód od Różana rozległe lasy.

miasto Różan
miasto Różan

Województwo: mazowieckie, Herby mazowieckie


Miasto Różan herb

Informacje z Różana ludzie.