Czy przydatne?

Herb miasta Radzionkowa

Miasto Radzionków: miasto w pow. tarnogórskim, w woj. śląskim, na obszarze Garbu Tarnogórskiego, w północnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). 18 300 mieszkańców. Znany od XIII w., dawny ośrodek górnictwa rud ołowiu i srebra, od XIX w. węgla kamiennego. Prawa miejskie w 1951; w 1975-97 część Bytomia, od 1998 ponownie samodzielne miasto. Kopalnia węgla, zakłady dolomitowe, odzieżowe. Kościół z XVI w.

miasto Radzionków
miasto Radzionków

Województwo: śląskie, Herby śląskie


Miasto Radzionków herb

Informacje z Radzionkowa ludzie.