Czy przydatne?

Herb miasta Pleszewa

Miasto Pleszew: miasto powiatowe w woj. wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, dopływem Prosny. 18 500 mieszkańców. Prawa miejskie w 1283. Przemysł maszynowy (obrabiarki, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego), papierniczy, spożywczy. Kościół z XIV w., ratusz z pierwszej połowy XIX w. Muzeum.

miasto Pleszew
miasto Pleszew

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Pleszew herb

Informacje z Pleszewa ludzie.