Czy przydatne?

Herb miasta Piask

Miasto Piaski: miasto w pow. świdnickim, w woj. lubelskim, na Płaskowyżu Świdnickim, nad Giełczwią, na południowy wschód od Lublina. 2800 mieszkańców. Lokowane w XV w. jako Piasek, na gruntach wsi Giełczew; w XVI-XVII w. ośrodek protestantyzmu, stąd ówczesna nazwa Piaski Luterskie; prawa miejskie do 1870, ponownie w 1993. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy. Węzeł drogowy. Kościół z XVIII-XX w. W Piaskach urodził się Antoni Patek (1811-77), uczestnik powstania listopadowego, później zegarmistrz, założyciel słynnej szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej Patek-Philippe.

miasto Piaski
miasto Piaski

Województwo: lubelskie, Herby lubelskie


Miasto Piaski herb

Informacje z Piask ludzie.