Czy przydatne?

Herb miasta Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka: miasto powiatowe w woj. mazowieckim, na obszarze Międzyrzecza Łomżyńskiego. 22 600 mieszkańców. Prawa miejskie w 1434; dawniej Ostrowia, od XVI w. Ostrów. Przemysł meblarski, elektroniczny, maszynowy, mleczarnia, wytwórnia koncentratów spożywczych, nasycalnia podkładów kolejowych. Neogotycki kościół z końca XIX w. Na zachód od Ostrowi Mazowieckiej rozległe lasy (Puszcza Biała).

miasto Ostrów Mazowiecka
miasto Ostrów Mazowiecka

Województwo: mazowieckie, Herby mazowieckie


Miasto Ostrów Mazowiecka herb

Informacje z Ostrowi Mazowieckiej ludzie.