Czy przydatne?

Herb miasta Olecka

Miasto Olecko: miasto powiatowe (siedziba powiatu olecko-gołdapskiego) w woj. warmińsko-mazurskim, na Pojezierzu Ełckim, nad Jeziorem Oleckim Wielkim. 16 700 mieszkańców. Prawa miejskie w 1560 jako Marggrabowa (dawna polska nazwa Margrabowa); 1928-45 Treuburg; podczas II wojny światowej zniszczone niemal w 60%. Przemysł spożywczy, włókienniczy, wyrób zabawek. Wszechnica Mazurska. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Kościół z drugiej połowy XIX w.

miasto Olecko
miasto Olecko

Województwo: warmińsko - mazurskie, Herby warmińsko - mazurskie


Miasto Olecko herb

Informacje z Olecka ludzie.