Czy przydatne?

Herb miasta Odolanowa

Miasto Odolanów: miasto w pow. ostrowskim (wielkopolskim), w woj. wielkopolskim, w Kotlinie Milickiej, nad Baryczą, na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. 4900 mieszkańców. Prawa miejskie XIV-XV w. Ośrodek regionu wydobycia gazu ziemnego; zakłady oczyszczania gazu (oddzielanie azotu i helu). Przemysł odzieżowy, włókienniczy. Kościoły z XVIII - początku XX w., ratusz z XIX w. Muzeum.

miasto Odolanów
miasto Odolanów

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Odolanów herb

Informacje z Odolanowa ludzie.