Czy przydatne?

Herb miasta Mosiny

Miasto Mosina: miasto w pow. poznańskim, w woj. wielkopolskim, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, nad Kanałem Mosińskim, na południe od Poznania. 12 100 mieszkańców. Prawa miejskie w 1302, ponowna lokacja w 1429; w Polsce przedrozbiorowej starostwo niegrodowe; podczas powstania wielkopolskiego w 1848 ogłoszono tu (3 V) odzyskanie przez Polskę niepodległości (tzw. Rzeczpospolita Mosińska, po 6 dniach zlikwidowana przez Prusaków). Fabryka mebli, przemysł odzieżowy, materiałów budowlanych. Na zachód od Mosiny Wielkopolski Park Narodowy.

miasto Mosina
miasto Mosina

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Mosina herb

Informacje z Mosiny ludzie.