Czy przydatne?

Herb miasta Malborka

Miasto Malbork: miasto powiatowe w woj. pomorskim, na Żuławach Wiślanych, nad Nogatem. 40 300 mieszkańców. W 1274 Krzyżacy wznieśli tu zamek (Castrum Sanctae Mariae), obok w 1276 lokowano miasto Marienburg (nazwa urzędowa do 1466 i 1772-1945); w 1309-1457 stolica państwa krzyżackiego, siedziba wielkiego mistrza zakonu; 1466-1772 w Prusach Królewskich, siedziba województwa. Przemysł spożywczy (cukrownia, wytwórnia makaronu), maszynowy, włókienniczy, odzieżowy, chemiczny. Węzeł kolejowy. Ośrodek turystyczny. Gotycki zamek krzyżacki z XIII-XIV w. (muzeum), mury i bramy miejskie z XIV w., ratusz z XIV-XV w., kościoły: późnogotycki z XV-XVI w., barokowy z XVIII w.

miasto Malbork
miasto Malbork

Województwo: pomorskie, Herby pomorskie


Miasto Malbork herb

Informacje z Malborka ludzie.