Czy przydatne?

Herb miasta Lublina

Polska, miasto Lublin: miasto wojewódzkie (siedziba woj. lubelskiego), na prawach powiatu i powiatowe, na Wyżynie Lubelskiej, na skraju Płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego, nad Bystrzycą. 356 000 mieszkańców. Osadnictwo od VI w., XII w. gród warowny, prawa miejskie w 1317; w 1569 zawarto w Lublinie unię Korony i Litwy (unia lubelska); od 1579 siedziba Trybunału Koronnego dla Małopolski. W Polsce przedrozbiorowej siedziba województwa, w Królestwie Polskim miasto gubernialne; XI 1918 pierwszy rząd odrodzonej Polski (tzw. rząd Daszyńskiego); od 1919 ponownie siedziba województwa; VII 1944-I 1945 pierwsza siedziba zależnych od ZSRR władz polskich (PKWN). Największe miasto, centrum gospodarcze i kulturalne południowo-wschodniej Polski. Przemysł samochodowy (samochody dostawcze), maszynowy (maszyny rolnicze), metalowy (odlewnia), precyzyjny (fabryka wag), spożywczy (mięsny, cukrowniczy), materiałów budowlanych, chemiczny, skórzany, odzieżowy, poligraficzny. Węzeł kolejowy. Katolicki Uniwersytet Lubelski (zał. w 1918), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (zał. w 1944), Politechnika, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna. Instytuty naukowo-badawcze. Biblioteki. 3 teatry, filharmonia. Wydawnictwa. Rozgłośnia radiowa. Siedziba metropolii Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji lubelsko-chełmskiej pol. autokefalicznego Kościoła prawosławnego. Ośrodek turystyczny. Zamek z XIV-XVII w., w nim kaplica Świętej Trójcy z rusko-bizantyjską polichromią z początku XV w.; zabytkowy zespół Starego Miasta - katedra z XVI-XIX w., zespół klasztorny Dominikanów z XIV-XVIII w., Stary Ratusz (od 1579 Trybunał Koronny) z XVI-XVIII w., kamienice z XV-XVII w., fragmenty murów miejskich z XIV w. (z bramami), poza Starym Miastem zespoły klasztorne: Bernardynów z XV-XVIII w., Augustianów i Karmelitów z XVII w., Kapucynów z XVIII w., barokowe pałace. Muzea, w tym muzeum na Majdanku i skansen wsi lubelskiej. Ogród botaniczny. W Lublinie urodzili się: poeta Biernat z Lublina (1465-1529), poeta i geograf Wincenty Pol (1807-72), skrzypek i kompozytor Henryk Wieniawski (1835-80); burmistrzem w Lublinie był Sebastian Klonowic (1545-1602), a zmarł tu (1584) Jan Kochanowski.

miasto Lublin
miasto Lublin

Województwo: lubelskie, Herby lubelskie

  • Dodano:
  • Autor:

Miasto LUBLIN zwiedzanie. Czy warto do Lublina podróż. Wyjazd służbowy do Lublina. Zwiedzaj Lublin geocache pobierz. Trasa do lublin informacje.