Czy przydatne?

Herb miasta Krobi

Miasto Krobia: miasto w pow. gostyńskim, w woj. wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej. 3900 mieszkańców. W XI-XIII w. gród kasztelański, prawa miejskie w drugiej połowie XIII w.; 1285-1796 ośrodek dóbr biskupów poznańskich; w 1602 synod biskupi, poświęcony walce z reformacją. Centrum krainy etnograficznej Biskupizna. Ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Romański kościół św. Idziego z XIII w. (fasada z XVII w.), barokowy kościół farny z XVIII w., neoromański ratusz z XIX w., pozostałości zamku biskupiego. W pobliskich Pudliszkach zakład przetwórstwa owoców i warzyw.

miasto Krobia
miasto Krobia

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Krobia herb

Informacje z Krobi ludzie.