Czy przydatne?

Herb miasta Kożuchowa

Miasto Kożuchów: miasto w pow. nowosolskim, w woj. lubuskim, na obszarze Wzgórz Dalkowskich. 10 000 mieszkańców. Prawa miejskie w 1291 (jako Cossuchow). Do 1945 Freystadt. Przemysł środków transportu (sprzęgła samochodowe), spożywczy, drzewny, odzieżowy. Gotyckie kościoły z XIV-XVI w., zamek oraz mury miejskie z basztami z XV w., ratusz z XV-XVI w., kamienice z XVI-XIX w.

miasto Kożuchów
miasto Kożuchów

Województwo: lubuskie, Herby lubuskie


Miasto Kożuchów herb

Informacje z Kożuchowa ludzie.