Czy przydatne?

Herb miasta Kamiennej Góry

Miasto Kamienna Góra: miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, w obniżeniu między Górami Kamiennymi i Rudawami Janowickimi. 23 100 mieszkańców. Prawa miejskie w 1249 jako Landishute i Camena Gora. Do 1945 Landshut. Przemysł włókienniczy (lniarski, jedwabniczy), odzieżowy, skórzany, maszynowy (maszyny włókiennicze). Węzeł kolejowy. Kościoły gotyckie i barokowe XIV-XVIII w., ruiny renesansowego zamku z dziedzińcem arkadowym z XVI w., późnobarokowe kamienice z XVIII w.

miasto Kamienna Góra
miasto Kamienna Góra

Województwo: dolnośląskie, Herby dolnośląskie


Miasto Kamienna Góra herb

Informacje z Kamiennej Góry ludzie.