Czy przydatne?

Herb miasta Jarosławia

Polska, miasto Jarosław: miasto powiatowe w woj. podkarpackim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Sanem. 41 900 mieszkańców. Zał. w 1031 przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, od 1349 należy do Rzeczypospolitej; prawa miejskie w 1375; w XIV-XVII w. wielki ośrodek handlu (znane jarmarki), rzemiosła i port rzeczny. Przemysł spożywczy (pieczywo cukiernicze, zakłady mięsne), dziewiarski, szklarski. Ośrodek turystyczny. Renesansowy kościół farny (dawniej Jezuitów) z XVI/XVII w., późnorenesansowe opactwo Benedyktynek z XVII w., zespoły klasztorne Dominikanów z XV - początku XVIII w. (sanktuarium maryjne) i Reformatów z XVIII w., cerkwie: prawosławna z XVI-XVIII w. i greckokatolicka z XVIII w., gotycki ratusz z XV w. (przebudowany w XVIII w.), późnorenesansowe kamienice z XVI/XVII w., w tym słynna kamienica Orsettich. Muzeum. W sąsiedniej Muninie zakłady młynarskie i wytwórnia pasz oraz węzeł kolejowy. W okolicy wydobycie gazu ziemnego.

miasto Jarosław
miasto Jarosław

Województwo: podkarpackie, Herby podkarpackie

  • Dodano:
  • Autor:

Miasto JAROSŁAW zwiedzanie. Czy warto do Jarosławia podróż. Wyjazd służbowy do Jarosławia. Zwiedzaj Jarosław geocache pobierz. Trasa do jarosław informacje.