Czy przydatne?

Herb miasta Jarocina

Miasto Jarocin: miasto powiatowe w woj. wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej. 26 000 mieszkańców. Prawa miejskie przed 1267. Przemysł maszynowy (obrabiarki, maszyny dla leśnictwa), drzewny (meblarski, tartak), odzieżowy, spożywczy. Węzeł kolejowy i drogowy. Kościół z XVII-XVIII w., ratusz z XVIII/XIX w., pałac z pierwszej połowy XIX w. Muzeum. Corocznie (w sierpniu) odbywał się tu festiwal muzyki rockowej.

miasto Jarocin
miasto Jarocin

Województwo: wielkopolskie, Herby wielkopolskie


Miasto Jarocin herb

Informacje z Jarocina ludzie.