Czy przydatne?

Herb miasta Dobiegniewa

Miasto Dobiegniew: miasto w pow. strzelecko-drezdeneckim, w woj. lubuskim, na Pojezierzu Dobiegniewskim, nad jeziorem Wielgie, na południowy wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. 3300 mieszkańców. Prawa miejskie w końcu XIII w.; podczas II wojny światowej hitlerowski obóz jeniecki dla polskich oficerów; podczas walk II 1945 miasto zniszczone niemal w 80%; do 1945 Woldenberg. Przemysł spożywczy. Gotycki kościół z XV-XVI w. (przebudowany), fragmenty murów miejskich z pierwszej połowy XIV w. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.

miasto Dobiegniew
miasto Dobiegniew

Województwo: lubuskie, Herby lubuskie


Miasto Dobiegniew herb

Informacje z Dobiegniewa ludzie.