Czy przydatne?

Herb miasta Bielska Podlaskiego

Polska, miasto Bielsk Podlaski: miasto powiatowe w woj. podlaskim, na skraju Wysoczyzny Bielskiej, nad Białą, dopływem Orlanki. 27 600 mieszkańców. W XII-XIII w. był tu gród na północnych rubieżach Rusi Halicko-Wołyńskiej, wymieniony w latopisie z 1253 (Bielsk), na początku XIV w. opanowany przez Litwę; prawa miejskie 1440; od 1569 Bielsk należał do Korony. Przemysł metalowy, spożywczy, elektrotechniczny, roszarnia lnu. Węzeł drogowy. Klasycystyczny kościół i późnobarokowy kościół z końca XVIII w., drewniane cerkwie z XVII-XIX w. Bielsk Podlaski i okolice zamieszkane w znacznej części przez ludność białoruską.

miasto Bielsk Podlaski
miasto Bielsk Podlaski

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie

  • Dodano:
  • Autor:

Miasto BIELSK PODLASKI zwiedzanie. Czy warto do Bielska Podlaskiego podróż. Wyjazd służbowy do Bielska Podlaskiego. Zwiedzaj Bielsk Podlaski geocache pobierz. Trasa do bielsk podlaski informacje.