Czy przydatne?

Jaki adres dla kodu pocztowego 90-336?

Miasto: Miasto Łódź gdzie jest?

Ulica: Al. Marszałka Rydza Śmigłego Edwarda od 1 do 7 gdzie leży?

Jaki adres dla kodu 90-336?

Jaki kod pocztowy dla Miasto Łódź?