Czy przydatne?

Jaki adres dla kodu pocztowego 20-007?

Miasto: Miasto Lublin gdzie jest?

Ulica: ul. Peowiaków gdzie leży?

Jaki adres dla kodu 20-007?

Jaki kod pocztowy dla Miasto Lublin?