Czy przydatne?

Herb miasta Wasilkowa

Miasto Wasilków: miasto w pow. białostockim, w woj. podlaskim, na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Supraślą, graniczy z Białymstokiem. 8100 mieszkańców. Prawa miejskie 1566. Przemysł wełniany, spożywczy. Ośrodek wypoczynku świątecznego mieszkańców Białegostoku. Funkcje mieszkaniowe.

miasto Wasilków
miasto Wasilków

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Wasilków opis

Informacje z Wasilkowa ludzie.