Czy przydatne?

Herb miasta Tuchowa

Miasto Tuchów: miasto w pow. tarnowskim, w woj. małopolskim, na skraju Pogórza Rożnowskiego, nad Białą, na południe od Tarnowa. 6200 mieszkańców. Znany od początku XII w. (w 1105 Tukow), jako posiadłość Benedyktynów z Tyńca; prawa miejskie 1341. Przemysł spożywczy. Ośrodek kultu religijnego. Zespół klasztorny Redemptorystów z XVII-XVIII w., kościół z końca XVIII w., klasycystyczny ratusz z początku XIX w., domy z XVIII/XIX w. Muzeum Misyjne Redemptorystów.

miasto Tuchów
miasto Tuchów

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Tuchów opis

Informacje z Tuchowa ludzie.