Czy przydatne?

Herb miasta Trzebini

Miasto Trzebinia: miasto w pow. chrzanowskim, w woj. małopolskim, na skraju Pagórów Jaworznickich, Wyżyny Olkuskiej i Rowu Krzeszowickiego, na północny wschód od Chrzanowa. 19 900 mieszkańców. Od XV w. ośrodek górnictwa (ołów, srebro, od XIX w. cynk, węgiel kamienny); prawa miejskie 1931; w 1969-77 jako Trzebinia-Siersza. Kopalnia węgla kamiennego "Siersza", rud cynku i ołowiu "Trzebionka". Elektrownia "Siersza", rafineria ropy naftowej, huta metali nieżelaznych, zakłady tlenku glinu, materiałów ogniotrwałych, konfekcji technicznej, tłuszczowe. Węzeł kolejowy.

miasto Trzebinia
miasto Trzebinia

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Trzebinia opis

Informacje z Trzebini ludzie.