Czy przydatne?

Herb miasta Supraśla

Miasto Supraśl: miasto w pow. białostockim, w woj. podlaskim, na Wysoczyźnie Białostockiej, w Puszczy Knyszyńskiej, nad Supraślą, na północny wschód od Białegostoku. 4800 mieszkańców. Powstał w XVI w. jako osada przy klasztorze; prawa miejskie 1824; od XIX w. do 1939 ośrodek przemysłu włókienniczego. Przemysł drzewny; rzemiosło (wyroby garncarskie). Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Zespół klasztorny Bazylianów z XVI-XVII w. W bibliotece klasztornej znajdował się słynny Kodeks supraski, zabytek staro-cerkiewno-słowiański z XI-XII w. (obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Muzeum.

miasto Supraśl
miasto Supraśl

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Supraśl opis

Informacje z Supraśla ludzie.