Czy przydatne?

Herb miasta Stawisk

Miasto Stawiski: miasto w pow. kolneńskim, w woj. podlaskim, na Wysoczyźnie Kolneńskiej, na północ od Łomży. 2500 mieszkańców. Dawniej Stawiska, znane od XV w. (w 1426 Staviska); prawa miejskie koniec XVII w.-1871, ponownie w 1919. Ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Barokowo-klasycystyczny zespół klasztorny Reformatów z XVIII-XIX w.

miasto Stawiski
miasto Stawiski

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Stawiski opis

Informacje z Stawisk ludzie.