Czy przydatne?

Herb miasta Starego Sącza

Miasto Stary Sącz: miasto w pow. nowosądeckim, w woj. małopolskim, w Kotlinie Sądeckiej, w widłach Dunajca i Popradu. 9000 mieszkańców. W średniowieczu Sądecz, ośrodek handlu na szlaku na Węgry i siedziba kasztelanii, prawa miejskie w 1273. Po założeniu Nowego Sącza (1292) miasto nazywano Stary Sądecz lub Stare Miasto; od XV w. znana jest obecna nazwa. Drobny przemysł i rzemiosło. Malowniczo położony ośrodek turystyczno-wypoczynkowy z zabytkową małomiasteczkową zabudową. Zespół klasztorny Klarysek z XIV-XVIII w. ufundowany w 1280 przez św. Kingę (1234-92), która spędziła w nim ostatnie lata życia; zespół klasztorny Franciszkanów z XVII-XIX w., domy z XVIII i XIX w. Muzeum.

miasto Stary Sącz
miasto Stary Sącz

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Stary Sącz opis

Informacje z Starego Sącza ludzie.