Czy przydatne?

Herb miasta Sejn

Miasto Sejny: litewskie Sieiniai, miasto powiatowe w woj. podlaskim, na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. 6100 mieszkańców. Prawa miejskie XVI/XVII w.; w 1602 powstał klasztor Dominikanów, do którego Sejny należały do 1797. W 1816-1925 siedziba biskupstwa. Przemysł mleczarski, drzewny, ludowe rzemiosło (garncarstwo). Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne; w okolicach Sejn skupisko litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zespół klasztorny Dominikanów z XVII-XVIII w. Biskupem sejneńskim był Anastas Baranauskas (Antoni Baranowski, 1835-1902), poeta, językoznawca, wielce zasłużony dla litewskiego odrodzenia narodowego.

miasto Sejny
miasto Sejny

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Sejny opis

Informacje z Sejn ludzie.