Czy przydatne?

Herb miasta Ropczyc

Miasto Ropczyce: miasto powiatowe (siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego) w woj. podkarpackim, w Pradolinie Podkarpackiej, nad Wielopolką. 14 900 mieszkańców. Prawa miejskie w 1362; w Polsce przedrozbiorowej starostwo niegrodowe. Cukrownia, wytwórnia konstrukcji stalowych, przemysł materiałów ogniotrwałych (zakłady magnezytowe), wytwórnia pasz. W okolicy rozwinięte sadownictwo i warzywnictwo. Kościoły: Przemienienia Pańskiego z XIV w. (przebudowany XIX w.), NMP z XVIII w., domy z XVIII-XIX w.

miasto Ropczyce
miasto Ropczyce

Województwo: podkarpackie, Herby podkarpackie


Miasto Ropczyce opis

Informacje z Ropczyc ludzie.