Czy przydatne?

Herb miasta Olkusza

Miasto Olkusz: miasto powiatowe w woj. małopolskim, na skraju Wyżyny Olkuskiej. 40 000 mieszkańców. Znany od XIII w., pierwotnie prawdopodobnie Ilkusz (1257 Leuhs, 1263 Hilcus, 1314 Ylcus), prawa miejskie w 1299; do XVIII w. był ważnym ośrodkiem górnictwa srebra i ołowiu. Kopalnia rud cynku i ołowiu. Przemysł metalowy (naczynia emaliowane), odzieżowy, fabryka wentylatorów. Gotycki kościół z XIV-XVI w., pozostałości murów miejskich z XIV-XVI w., kamienice z XVI-XVIII w., klasycystyczny budynek starostwa z pierwszej połowy XIX w. Muzea. Na starym cmentarzu w Olkuszu grób Francesco Nullo (1826-63), pułkownika wojsk włoskich, generała w powstaniu styczniowym, który zginął w bitwie pod pobliską Krzykawką.

miasto Olkusz
miasto Olkusz

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Olkusz opis

Informacje z Olkusza ludzie.