Czy przydatne?

Herb miasta Lubienia Kujawskiego

Miasto Lubień Kujawski: miasto w pow. włocławskim, w woj. kujawsko-pomorskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Lubieńskim. 1400 mieszkańców. Prawa miejskie w XVI w. do 1870, ponownie w 1919. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy i handlowo-usługowy. Kultywowane tradycje sztuki ludowej (garncarstwo, hafty, koronki).

miasto Lubień Kujawski
miasto Lubień Kujawski

Województwo: kujawsko - pomorskie, Herby kujawsko - pomorskie


Miasto Lubień Kujawski opis

Informacje z Lubienia Kujawskiego ludzie.