Czy przydatne?

Herb miasta Lipska

Miasto Lipsk: miasto w pow. augustowskim, w woj. podlaskim, w Kotlinie Biebrzańskiej, nad Biebrzą, na południowy wschód od Augustowa. 2800 mieszkańców. Prawa miejskie w XVI w. do 1870, ponownie w 1983. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy. Kultywowane tradycje ludowego tkactwa i pisankarstwa.

miasto Lipsk
miasto Lipsk

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Lipsk opis

Informacje z Lipska ludzie.