Czy przydatne?

Herb miasta Kwidzyna

Rejestracje samochodowe. Lista miejsc, miast, miejscowości, herbów, tablice rejestracyjne, mapa. Definicja i słownik - szkoły w Polsce, spis.: miasto powiatowe w woj. pomorskim, na skraju Pojezierza Iławskiego i Doliny Kwidzyńskiej, nad Liwą. 39 400 mieszkańców. Zał. w 1233 przez Krzyżaków, na miejscu dawnego grodu Prusów, na wyspie [pruskie ‘kwidin’] wiślanej, nazwanej Insula Sanctae Mariae; 1254-1587 siedziba biskupstwa pomezańskiego, w 1440 założono tu Związek Pruski. Do 1945 w Prusach Wschodnich jako Marienwerder, był ośrodkiem regencji. Wielkie zakłady celulozowo-papiernicze, przemysł elektrotechniczny, spożywczy (przetwórstwo owoców i warzyw). Węzeł kolejowy. Gotycka katedra, zamek i pozostałości murów miejskich z XIV w. Muzeum.

miasto Kwidzyn
miasto Kwidzyn

Województwo: pomorskie, Herby pomorskie