Czy przydatne?

Herb miasta Kowala

Miasto Kowal: miasto w pow. włocławskim, w woj. kujawsko-pomorskim, na Pojezierzu Kujawskim, na południowy wschód od Włocławka. 3400 mieszkańców. Prawa miejskie 1519-1867, ponownie w 1919. Przemysł meblarski. Miejsce urodzenia (1310) Kazimierza Wielkiego, który, wg tradycji, miał nadać Kowalowi prawa miejskie (nie potwierdzone w dokumentach).

miasto Kowal
miasto Kowal

Województwo: kujawsko - pomorskie, Herby kujawsko - pomorskie


Miasto Kowal opis

Informacje z Kowala ludzie.