Czy przydatne?

Herb miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Miasto Kalwaria Zebrzydowska: miasto w pow. wadowickim, w woj. małopolskim, na Pogórzu Wielickim, u podnóża Beskidu Makowskiego, na wschód od Wadowic. 4500 mieszkańców. Prawa miejskie w 1617 jako Nowy Zebrzydów, od XIX w. obecna nazwa. Ośrodek rzemiosła i przemysłu meblarskiego (tradycje od XVIII w.). Węzeł kolejowy. Jeden z głównych w Polsce ośrodków kultu religijnego (pielgrzymki). Zespół odpustowy z XVIII - początku XIX w. (kościół i klasztor Bernardynów, 42 kościółki i kaplice kalwarii).

miasto Kalwaria Zebrzydowska
miasto Kalwaria Zebrzydowska

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Kalwaria Zebrzydowska opis

Informacje z Kalwarii Zebrzydowskiej ludzie.