Czy przydatne?

Herb miasta Inowrocławia

Miasto Inowrocław: miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim, na Równinie Inowrocławskiej. 79 500 mieszkańców. W XI w. siedziba kasztelanii, XIII w. stolica księstwa; prawa miejskie w 1267; w Polsce przedrozbiorowej siedziba województwa. Przemysł chemiczny (zakłady sodowe, warzelnia soli), maszynowy, spożywczy, szklarski, poligraficzny. Uzdrowisko balneologiczne z tężniami: solanka gorzka, borowina; leczenie chorób narządu ruchu, reumatycznych, układu krążenia i pokarmowego. Ważny węzeł kolejowy. Teatr. Kościoły: romański z XII/XIII w. i późnogotycki z XV w. (przebudowany w XVIII w.). Muzeum im. Jana Kasprowicza (1860-1926) urodzonego w Szymborzu (obecnie część Inowrocławia). W pobliżu (Góra) wydobycie soli kamiennej.

miasto Inowrocław
miasto Inowrocław

Województwo: kujawsko - pomorskie, Herby kujawsko - pomorskie


Miasto Inowrocław opis

Informacje z Inowrocławia ludzie.