Czy przydatne?

Herb miasta Grajewa

Miasto Grajewo: miasto powiatowe w woj. podlaskim, na Wysoczyźnie Kolneńskiej, nad Ełkiem, na południe od Ełku. 23 000 mieszkańców. Prawa miejskie 1540-1870, ponownie w 1919. Fabryka płyt wiórowych, przemysł spożywczy (duża mleczarnia), metalowy, włókienniczy.

miasto Grajewo
miasto Grajewo

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Grajewo opis

Informacje z Grajewa ludzie.