Czy przydatne?

Herb miasta Głogówka

Miasto Głogówek: miasto w pow. prudnickim, w woj. opolskim, na Płaskowyżu Głubczyckim, nad Osobłogą, na południe od Opola. 6500 mieszkańców. Pierwotnie Głogów, znany od 1213; prawa miejskie w 1275; dla odróżnienia od Głogowa nad Odrą zwany Małym Głogowem (łacińska Minor Glogovia). Do 1945 urzędowa nazwa Oberglogau. Przemysł spożywczy, włókienniczy, materiałów budowlanych. Ośrodek regionu rozwiniętego sadownictwa i warzywnictwa. Renesansowo-barokowy zamek z XVI-XVIII w., gotycki kościół z XIV-XV w., przebudowany w XVIII w., zespół klasztorny Franciszkanów z XV-XVII w., fragmenty murów miejskich z XIV w., późnorenesansowy ratusz z początku XVII w., kamienice z XVII-XIX w., park geometryczny i krajobrazowy z XVII-XVIII w.

miasto Głogówek
miasto Głogówek

Województwo: opolskie, Herby opolskie


Miasto Głogówek opis

Informacje z Głogówka ludzie.