Czy przydatne?

Herb miasta Głogowa

Miasto Głogów: miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, w Pradolinie Głogowskiej, nad Odrą, na północny zachód od Wrocławia. 74 300 mieszkańców. W IX w. gród, ośrodek plemienny Dziadoszan, od X w. w państwie Polan; wzmiankowany pod datą 1010 w niemieckiej kronice Thietmara jako Glogoua; w 1109 bohaterska obrona przed oblegającymi niemieckimi wojskami cesarza Henryka IV, na trwałe weszła do polskiej tradycji patriotycznej; XIII-XV w. stolica księstwa piastowskiego; 1491-1506 księstwem głogowskim władali późniejsi królowie Polski: Jan Olbracht i Zygmunt I. W 1945 zniszczony w 90%, w tym zabytkowe centrum (poza kościołami do dziś nie odbudowane). Do 1945 urzędowa nazwa Glogau. Huta miedzi "Głogów", przemysł maszynowy (maszyny budowlane), spożywczy (cukrownia), dziewiarski, fabryka domów. Węzeł kolejowy, port rzeczny. Barokowy zamek z XVII-XVIII w., kościoły: gotycki z XIV w. i barokowy z XVIII w., ruiny gotyckiej kolegiaty i mury miejskie z XV w. Muzeum. W Głogowie urodził się Jan z Głogowa (ok. 1455-1507), wybitny teolog, astronom i geograf, nauczyciel Mikołaja Kopernika.

miasto Głogów
miasto Głogów

Województwo: dolnośląskie, Herby dolnośląskie


Miasto Głogów herb

Informacje z Głogowa ludzie.