Czy przydatne?

Herb miasta Dąbrowy Białostockiej

Miasto Dąbrowa Białostocka: miasto w pow. sokólskim, w woj. podlaskim, na obszarze Wzgórz Sokólskich. 6600 mieszkańców. Prawa miejskie przed 1775-1950, ponownie w 1965. Ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Mleczarnia.

miasto Dąbrowa Białostocka
miasto Dąbrowa Białostocka

Województwo: podlaskie, Herby podlaskie


Miasto Dąbrowa Białostocka opis

Informacje z Dąbrowy Białostockiej ludzie.