Czy przydatne?

Herb miasta Byczyny

Miasto Byczyna: miasto w pow. kluczborskim, w woj. opolskim, na skraju Wysoczyzny Wieruszowskiej i Progu Woźnickiego, na północ od Kluczborka. 3800 mieszkańców. Założona w XIII w.; w 1588 pod Byczyną (wówczas na austriackim Śląsku) świetne zwycięstwo Jana Zamoyskiego nad pretendentem do tronu polskiego arcyksięciem austriackim Maksymilianem Habsburgiem. Do 1945 Pitschen. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy. Drobny przemysł. Kościoły: gotycki św. Piotra XIV w. i barokowy Świętej Trójcy z XVIII w., barokowo-klasycystyczny ratusz z XVIII w., mury miejskie z XV-XVI w.

miasto Byczyna
miasto Byczyna

Województwo: opolskie, Herby opolskie


Miasto Byczyna opis

Informacje z Byczyny ludzie.