Czy przydatne?

Herb miasta Bukowna

Miasto Bukowno: miasto w pow. olkuskim, w woj. małopolskim, na wschód krańcu Garbu Tarnogórskiego, na zachód od Olkusza. 10 500 mieszkańców. W 1958 status osiedla, prawa miejskie w 1962. Kombinat górniczo-hutniczy cynku i ołowiu "Bolesław". Obok Bukowna wielkie piaskownie (wydobycie piasku podsadzkowego dla kopalń węgla).

miasto Bukowno
miasto Bukowno

Województwo: małopolskie, Herby małopolskie


Miasto Bukowno opis

Informacje z Bukowna ludzie.