Czy przydatne?

Herb miasta Braniewa

Miasto Braniewo: miasto powiatowe w woj. warmińsko-mazurskim, na Równinie Warmińskiej, nad Pasłęką, w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego, przy granicy z Rosją. 18 900 mieszkańców. Lokowane w 1254 jako Brunsberg (na cześć św. Brunona), było pierwszą siedzibą biskupów warmińskich; dawna polska nazwa Brunsberga lub Brunsberk; 1565-1780 siedziba założona przez Stanisława Hozjusza pierwszego w Polsce jezuickiego Collegium Hosianum (jego tradycje kontynuuje Warmińskie Seminarium Duchowne "Hosianum" w Olsztynie); do 1945 urzędowa nazwa Braunsberg. Przygraniczny ośrodek handlowy. Elektrownia wodna; garbarnie, browar. Węzeł kolejowy; graniczne przejście kolejowe na trasie do Królewca (Kaliningradu); na południowy-wschód od Braniewa graniczne przejście drogowe Gronowo. Kościoły: gotycki św. Katarzyny z XIV w., późnogotycki Trójcy Świętej z końca XVI w., późnobarokowy Świętego Krzyża z XVIII w., klasycystyczny poewangelicki z pierwszej połowy XIX w., fragmenty murów miejskich i pozostałości zamku biskupiego z XIV w., budynek dawnego Collegium Hosianum z XVIII w., szachulcowy spichrz z XVII/XVIII w.

miasto Braniewo
miasto Braniewo

Województwo: warmińsko - mazurskie, Herby warmińsko - mazurskie


Miasto Braniewo opis

Informacje z Braniewa ludzie.